Registrering for klasser

Her kan du registrere klassen din og begynne å laste opp data på kartet.

Registrering for privatpersoner

Hvis du registrerer deg som privatperson, husk at brukernavnet blir synlig på kartet.