Registrering for klasser

Her kan du registrere klassen din og begynne å laste opp data på kartet.
Informasjonen du oppgir vil bare bli brukt i forskningsøyemed, og blir slettet så snart prosjektet er over (desember 2019).

Registrering for privatpersoner

Hvis du registrerer deg som privatperson, husk at brukernavnet blir synlig på kartet.